Masaż relaksacyjny Warszawa

13 21 listopada 2018

Co to jest obdukcja i jaki lekarz może ją wykonać?

W niektórych sytuacjach obdukcja jest niezbędna. Czym jest obdukcja, na czym polega i kto może ją wykonać?

Jednym z częstych pytań jest, co to jest obdukcja i kiedy należy ją wykonać? Obdukcja lekarska to zaświadczenie, które wydawane jest podczas specjalistycznego badania lekarskiego. Podczas badania lekarz opisuje w zaświadczeniu obrażenia ciała, a także może on wskazać w nim prawdopodobne przyczyny ich wystąpienia.

Najczęściej przeprowadzana jest obdukcja po pobiciu, a także w innych sytuacjach, gdy ciało doznało uszczerbku, ponieważ obdukcja ma moc prawną i może być ona wykorzystana podczas prowadzenia różnego rodzaju spraw, na przykład karnych czy cywilnych.

Obdukcja – gdzie zrobić badanie? Zasadniczo do przygotowania zaświadczenia o stanie zdrowia uprawniony jest każdy lekarz, dlatego można udać się również do lekarza rodzinnego, który jest zobowiązany do sporządzenia tego rodzaju zaświadczenia na piśmie. Nie jest ono jednak obdukcją.

Często wobec tego badanie, czyli właściwa obdukcja musi być powtórzona, ponieważ jako dowód w sądzie może być wykorzystana jedynie taka obdukcja, która została przygotowana przez powołanego do tego celu biegłego – biegłym może być tylko lekarz medycyny sądowej, który znajduje się na liście biegłych prowadzonej przez prezesa właściwego sądu okręgowego.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie zawsze każdy lekarz chce przeprowadzić badanie w celu wystawienia zaświadczenia i może skierować pacjenta do lekarza biegłego. Zatem jeżeli konieczna jest obdukcja lekarska po pobiciu lub innym zdarzeniu, najlepiej udać się od razu do lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia.

About 

Related Articles