Masaż relaksacyjny Warszawa

10 15 lipca 2018

Rehabilitacja dzieci z autyzmem jak postępować

Leczenie autyzmu

Zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, które sprawia, że dziecko nie ma kontaktu z otoczeniem nazwane jest autyzmem. Rehabilitacja dzieci z autyzmem daje dobre efekty. Autyzm nie jest w pełni wyleczalny i utrzymuje się do końca życia. Jednak rehabilitacja może doprowadzić dziecko do takiego stanu, iż w przyszłości będzie mogło funkcjonować w społeczeństwie. W przypadku autyzmu czasem bywa tak, że dziecko do pewnego okresu rozwija się prawidłowo i nagle zamyka się w swoim świecie. Tak, czy inaczej leczenie autyzmu zawsze jest długotrwałą i żmudną drogą, ale opłacalną. Bo rehabilitacja przynosi poprawę. A każdy rodzic jest zdolny do daleko idących wyrzeczeń, by ratować swoje dziecko. Autyzm poddaje się różnym formom terapii. Bardzo dobre efekty daje metoda behawioralna. Bardzo istotną sprawą jest wczesne zdiagnozowanie choroby. Im wcześniej choroba zostanie wykryta, tym szybciej zostanie ustalony program rehabilitacji. W przypadku autyzmu nie istnieją leki, które leczyłyby dolegliwość. Leczenie farmakologiczne pełni tu rolę tylko uzupełnienia terapii, jak i złagodzenia przejawów autyzmu.

About 

Related Articles