Masaż relaksacyjny Warszawa

21 listopada 2018

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

Usprawiedliwienie nieobecności w sądzie

Oczywiście istnieje możliwość uniknięcia tych nieprzyjemnych konsekwencji. Wystarczy wysłać na adres sądu usprawiedliwienie swojej nieobecności, a w przypadku gdy nałożono grzywnę, również wniosek o jej uchylenie.

Takie wnioski można zgłosić pisemnie w terminie tygodnia od otrzymania informacji o nałożeniu kary lub ustnie na najbliższym terminie rozprawy. Trzeba wtedy wyjaśnić sądowi, dlaczego nie dotarliśmy na poprzedni termin rozprawy, przeprosić i poprosić o uchylenie kary.

Ważną przyczyną uniemożliwiającą dotarcie do sądu może być wyjazd służbowy, urlop, szkolenie, nagła choroba, konieczność opieki nad dzieckiem i wiele innych przyczyn.

Przygotowanie do rozprawy i zachowanie na sali sądowej

Do sądu nie wolno się spóźniać. Zdarza się, że rozprawa rozpoczyna się później, niż wskazano na wezwaniu. Ale wezwany musi być najpóźniej o danej godzinie pod salą. Rozprawa może zostać przeniesiona do innej sali, niż ta wskazana na wezwaniu. Zawsze warto zaraz po wejściu do sądu podejść do punktu obsługi interesanta i dopytać, w której sali sprawa się odbędzie. Następnie warto sprawdzić to na wokandzie – kartce zawierającej spis i kolejność rozpraw w danym dniu. Informacja ta jest wywieszona obok sali w formie papierowej kartki lub na podświetlonym ekranie znajdującym się przy drzwiach do sali rozpraw.

Do sali nie wchodzi się bez wywołania. O wskazanej godzinie lub chwilę po niej wychodzi przed salę protokolant, by zawołać do sprawy X przeciwko Y. Czasem protokolant wskazuje, że na salę proszeni są również świadkowie. Jeśli tego nie mówi, mimo to należy wejść.

I tak powód, wnioskodawca siada w ławce znajdującej się po prawej ręce sędziego. Pozwany, uczsetnicy siadają po lewej ręce sędziego. Oskarżony ma ułatwione zadanie, bo zajmuje miejsce w ławce za obrońcą. Zazwyczaj jest to po stronie lewej ręki sędziego. Zawsze na wprost prokuratora. Gdy jest się oskarżycielem, zajmuje się miejsce obok prokuratora. Świadkowie siadają na ławce na wprost ławy sędziowskiej.

Należy pamiętać o uszanowaniu powagi sądu – przed wejściem na salę należy wyrzucić gumę do żucia, wyciszyć telefon. Zabronione jest odbieranie połączeń na sali rozpraw. Na rozprawę trzeba przyjść w czystym, najlepiej eleganckim ubraniu. Konieczne jest posiadanie ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za każdym razem, gdy zwracasz się do sądu lub gdy sędzia kieruje do ciebie uwagi należy wstawać. Nigdy nie należy odzywać się bez pytania sądu. Niedopuszczalne jest na sali podnoszenie głosu. W tym zakresie przebieg rozprawy znacząco różni się od tego, co widuje się w telewizji. Sąd może wyprosić osobę, która swoim krzykiem, agresywnym zachowaniem dezorganizuje rozprawę.

Zwyczajowo sąd prosi wszystkich na salę, sprawdza obecność, prosi o dowody osobiste i następnie prosi o wyjście świadków. Po chwili wołani są świadkowie kolejno po 1. Świadek odpowiada na pytania sądu, potem pozostałych stron. Czasem odczytywane są składane wcześniej zeznania (np. gdy byliśmy już wzywani przez policję lub prokuraturę). Sąd pyta, czy potwierdzamy wcześniejsze zeznania, prosi o wyjaśnienie niejasności, rozbieżności.

About 

Related Articles