Masaż relaksacyjny Warszawa

3 21 listopada 2018

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie – jak go przygotować i gdzie złożyć?

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie – jak go przygotować i gdzie złożyć?

W Polsce najczęściej orzekane są rozwody bez orzekania o winie. Wówczas sąd nie wskazuje na winę żadnego z małżonków dotyczącą rozkładu małżeństwa. Jak można przygotować wniosek o rozwód bez orzekania o winie i gdzie należy go dostarczyć?

Przede wszystkim wniosek o rozwód bez orzekania o winie nie porusza kwestii związanych z oskarżeniem drugiego małżonka o rozkład małżeństwa. Inaczej jest to wniosek o rozwód za porozumieniem stron. Informacje te z kolei zawiera wniosek o rozwód z orzekaniem o winie, dlatego z zasady jest dłuższy.

Przy przygotowywaniu wniosku samodzielnie najlepiej posługiwać się informacjami dostępnymi w internecie. Po wpisaniu do wyszukiwarki słów „wniosek o rozwód bez orzekania o winie wzór” można zapoznać się z przykładowymi wzorami i na ich podstawie sporządzić własny dokument. Nie można zapominać też o dołączeniu do niego odpowiednich załączników.

Warto pamiętać o tym, że wniosek o rozwód może stanowić jednoczesne wniosek o rozwód i alimenty, dlatego jeżeli mają być one zasądzone, konkretne informacje na ten temat powinny znaleźć się w dokumencie.

Ważne jest również dostarczenie wniosku do odpowiedniego sądu. Gdzie złożyć wniosek o rozwód? Dokument powinien być dostarczony do sądu okręgowego, który obsługuje obszar, w którym małżonkowie mieli miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że jeden z nich nadal tam zamieszkuje. W przeciwnym przypadku pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy nie jest możliwe jego ustalenie, do miejsca zamieszkania powoda.

About 

Related Articles