Masaż relaksacyjny Warszawa

10 29 listopada 2018

Zapalenie Płuc

Zapalenie płuc to choroba polegająca na stanie zapalnym atakującym miąższ płucny, a więc sprężystą część narządu oddechowego człowieka. Istnieje kilka podziałów zapalenia płuc w zależności od cech charakterystycznych, jakie są brane pod uwagę.

Podstawowym wyróżnieniem jest wyodrębnienie typowego zapalenia płuc i atypowego zapalenia płuc. Do tej pierwszej grypy zaliczamy te zapalenia, których źródłem są bakterie tlenowe Gramm-ujemne i Gramm-dodatnie lub bakterie beztlenowe. W drugim zbiorze znajdują się natomiast rodzaje choroby wywołane przez inne bakterie, m.in. zapalenie mykoplazmatyczne czy zapalenie legionellowe. Warto też wspomnieć o pozostałych, jednak zdecydowanie mniej powszechnych, odmianach zapalenia płuc, które ze względu na swoje pochodzenie dzielimy na grzybicze, alergiczne, chemiczne.

Mamy także inne zróżnicowanie zapaleń płuc, tym razem w związku z miejscem, gdzie dochodzi do zachorowań. Chodzi tu o wersję szpitalną i pozaszpitalną, nazywaną również domową lub środowiskową. Uzasadnienie takiej klasyfikacji polega na określeniu, gdzie nastąpił początek. Jeśli miało to miejsce w domu (poza szpitalem) lub w pierwszych trzech dobach pobytu w szpitalu, to wtedy mamy do czynienia z zapaleniem środowiskowym. Gdy zapalenie płuc rozpoczęło się w późniejszym okresie hospitalizacji, wtedy bez wątpienia to zapalenie szpitalne.

Ogólnymi objawami zapalenia płuc jest przede wszystkim osłabienie, bóle mięśni i wysoka temperatura ciała. Jeśli chodzi o gorączkę, to występuje, ale po okresie mniej więcej tygodnia zaczyna się ona obniżać. W kolejnej fazie choroby pojawia się kaszel – początkowo suchy, a następnie mokry. Może również wystąpić ból klatki piersiowej, który towarzyszy oddychaniu, a w skrajnych przypadkach nawet krwioplucie przy kaszleniu.

About 

Related Articles