Masaż relaksacyjny Warszawa

7 4 lipca 2019

Zmiany zapalne w tkance płucnej i oskrzelach naśladujące rozrost nowotworowy

Naprawa tkankowa (tissue repair)

Cytologicznie obraz ten charakteryzuje się: – przewagą układów przestrzennych typu płat, luźne gniazdo nad komór-kami występującymi pojedynczo (w rozproszeniu),

– wyraźnie zauważalną jednolitą orientacją tworzących te układy komórek,

– jądrami komórek o kształcie owalnym lub okrągłym, o regularnym obry-sie błony jądrowej,

– monomorfizmem jąder komórkowych,

– obecnością jąderek, często bardzo wyraźnych i powiększonych,

– brakiem martwicy,

– zawsze typowymi mitozami.

Poglądy na temat pochodzenia tkanki

Poglądy na temat pochodzenia tkanki dającej cytologiczny obraz naprawy tkankowej nie są jednoznacznie ustalone (13, 2-0, 22). Jedni przypisują jej genezę nabłonkową, inni zaś mieszaną – łącznotkankowo-nabłonkową.

Obraz naprawy tkankowej stwierdza się zarówno w materiale pochodzącym z drzewa oskrzelowego (szczoteczkowanie, cewnikowanie, plwocina), jak i aspira- tach cienkoigłowych. Nie jest to obraz cytologiczny typowy tylko i wyłącznie dla układu oddechowego. Obserwuje się go również m.in. w rozmazach z kanału szyjki macicy (15,22). Przyczyny zmian tkankowych o tym charakterze to nie tylko różne zapalenia wirusowe czy niektóre bakteryjne, ale również np. zawał płuca (22).

Błędnie dodatnie rozpoznania nowotworu złośliwego na podstawie obra-zu naprawy tkankowej wynikają z:

– braku doświadczenia osób prowadzących diagnostykę cytologiczną, szczególnie gdy nie są one lekarzami,

– diagnozowania nowotworów złośliwych na podstawie obrazów „nienormalności” komórek, a nie według kryteriów złośliwości.

About 

Related Articles