Masaż relaksacyjny Warszawa

125 21 listopada 2018

Zwrot kosztów dojazdu do sądu – co warto o nim wiedzieć?

W postępowaniach świadek może wnioskować o zwrot wydatków dotyczących dojazdu do sądu, czyli stawiennictwa do sądu. Kiedy można się o nie ubiegać?

Osoba, która otrzymała wezwanie do sądu do stawienia się na rozprawie, musi stawić się na niej obowiązkowo. W przeciwnym przypadku może ona zostać ukarana grzywną, jeżeli nie dostarczy dokumentu takiego jak usprawiedliwienie nieobecności w sądzie wystawionego na przykład przez lekarza.

Także świadek może otrzymać zwrot kosztów dojazdu do sądu, który zobowiązał go do stawiennictwa na rozprawie. Zwrot można dostać wtedy, gdy dojeżdża się z miejscowości oddalonej minimum 10 km od miejsca rozprawy i w szczególnych przypadkach mniejszej. Co więcej, nie jest to tylko sam zwrot kosztów dojazdu świadka, ale również można wnioskować o zwrot za nocleg i utrzymanie się w miejscu, gdzie świadek ma się stawić.

Warto też wskazać, że prawa świadka wskazują, że może on dodatkowo ubiegać się o zwrot wynagrodzenia z tytułu utraty zarobku z powodu stawiennictwa w sądzie.

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy świadek musi przygotować wniosek świadka o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie. Warto przy tym wskazać, że sąd może zwrócić tylko te wydatki, które były uzasadnione, czyli do wysokości celowych i racjonalnych kosztów, dlatego sąd może zakwestionować ich wysokość. Świadkowi przysługuje wtedy zażalenie.

Wniosek należy przekazać od razu po złożeniu zeznań lub w terminie nie później niż 3 dni od stawienia się na rozprawie. w przeciwnym przypadku świadek może utracić swoje prawo do otrzymania zwrotu kosztów. Przyznana kwota powinna być wypłacona natychmiast.

Istnieje też możliwość udzielenia świadkowi zaliczki na podróż i na utrzymanie w miejscu przesłuchania

About 

Related Articles